8 (37) 552237 info@garliavamm.lt

Covid-19 statistika

  1. Covid-19 statistika:
Pedagoginių darbuotojų Imunizacijos lygis % (persirgę ir vakcinuoti) Sergančių pedagoginių darbuotojų skaičius  Sergančių nepedagoginių darbuotojų skaičius Saviizoliacijoje pedagoginių darbuotojų skaičius Saviizoliacijoje nepedagoginių darbuotojų skaičius
92 % 0 0 0 0

Informacija atnaujinta 2022-01-10

                                 (Data)