8 (37) 552237 info@garliavamm.lt

Naujienos

 
2021 m. spalio 26 d. Garliavos meno mokykloje vyko chorinio dainavimo ir ankstyvojo meninio ugdymo mokinių koncertas "Rudens daina". Smuiku grojo Ieva Stasiukaitytė (mokyt. Daiva Bendoraitytė - Skrelevičienė), dainavo Laura Srogytė (mokyt. Rytis Janilionis ), Gabrielius Gužys ir Jonas Berkmonas (mokyt. Violeta Traškevičienė) grojo akordeonu.
Koncertą organizavo mokytojos Indra Kubiliūnienė ir Daina Jakštienė, koncertmeisterė Vilma Švabauskienė.


Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga sveikiname visus vaikus ir kviečiame pasiklausyti Garliavos meno mokyklos fleitininkų virtualaus koncerto!

https://www.youtube.com/watch?v=OBY4r7TT9cw

Kviečiame pasiklausyti Garliavos meno mokyklos pirmos klasės mokinių virtualaus koncerto "Muzikinis atvirukas mamai" skirto Motinos dienai!

https://www.youtube.com/watch?v=MTPVmuEC-uA

I-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS "SCHERZO"Sveikiname Garliavos meno mokyklos ansamblį "Jiesia" vadovus ir mokinius 2020 m. spalio 4 d. XV Tarptautiniame jaunųjų talentų online konkurse "Londonas 2020" laimėjus I - ąją vietą.


2020 m. rugsėjo 1 d.
Mokslo metų pradžia šiemet neįprasta - į Mokslo ir žinių dienos minėjimą Garliavos meno mokykloje susirinko tik mažieji pirmokai su savo tėveliais. Susirinkusius pirmokėlius sveikino mokyklos direktorė Regina Guobė, Kauno rajono tarybos narys Justinas Urbanavičius ir jaunieji muzikantai.

 
2020 m. rugpjūčio 20, 21, 24, 28 d. Garliavos meno mokykloje vyko specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai. Kursus vedė dr. Jurgita Surgėlienė vyr. specialioji pedagogė-logopedė, ir Vilma Narkevičienė Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro psichologė.

 
2020 m. liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimas ir Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atidarymo šventė. Koncertinėje programoje dalyvavo Garliavos meno mokyklos akordeonistų orkestras vad. Violeta Traškevičienė, mokytojos Agnė Daučianskaitė ir Lina Zalepūgienė, Goda Palskytė (fortepijonas), Monika Ryškutė(fleita), Aivaras Ūsas (saksofonas) ir Evangelina Ūsienė.

2020 m. birželio 18 d.
mokslo metus baigėme puikia nuotaika. Paskutinis mokyklos pedagogų posėdis vyko netradicinėje aplinkoje, mėgavomės plaukimu Nemuno vingiais. Pasisėmus naujų jėgų ir naujų idėjų susitiksime naujais mokslo metais! Visiems gero poilsio!
 
2020 m. birželio 4 d. Garliavos meno mokykloje iškilmingai įteikti 58- iems absolventams mokyklos baigimo pažymėjimai. Dvylika mokyklos mokinių baigė išplėstinio skyriaus ugdymo programą. Sveikiname visus mokyklos absolventus, jų tėvelius ir mokytojus!
 
Siekant apsisaugoti nuo koronavirusinių infekcijų rekomenduojama laikytis standartinių ligos plitimą mažinančių piremonių:


2020 m. vasario 21 d. Garliavos meno mokykloje vyko seminaras "Augimo mąstysena. Nesėkmė - mano tolimesnės sėkmės pradžia".
Seminarą vedė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos daktarė Rasa Nedzinskaitė - Mačiūnienė.
 
2020 m. vasario 20 d. Garliavos meno mokykloje sulaukėme svečių iš Lazdijų meno mokyklos. Metodinėje dienoje "Gerosios patirties pasidalijimas" dalyvavo Lazdijų meno mokyklos direktorė Renata Mockevičienė ir dailės skyriaus mokytojai. Mokytojai pasidžiaugė savo pasiekimais, pasidalino patirtimi ir aptarė šių dienų mokyklos aktualijas.
 
 

2020 m. vasario 16 d.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas Raudondvario dvare vykusiame iškilmingame Valstybės atkūrimo dienos minėjime kraštui nusipelniusiems asmenims įkeikė Kauno rajono garbės ženklus. Didžiuojamės mūsų mokyklos mokytoja Rimute Skučiene, kuriai buvo įteiktas trečio lygio Kauno rajono garbės ženklas. Nuoširdžiai sveikiname.

2020 m. vasario 14 d. Garliavos lopšelyje - darželyje "Eglutė" įsimintinai paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
 
2020 m. vasario 4 d. Garliavos meno mokykloje vyko teorinio - chorinio skyriaus mokytojų metodinė diena. Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė Indra Kubiliūnienė išradingai ir kūrybingai pravedė dvi atviras pamokas: "Vokalinės pratybos: ne tik naudingai, bet ir žaismingai" su jaunučių choru ir "Muzikinė šarada" su ankstyvojo meninio ugdymo grupe. Mokytoja metodininkė Neonila Vrubliauskienė dalinosi savo teorinėmis žiniomis ir skaitė pranešimą "Berniukų ir mergaičių mokymosi ypatumai solfedžio pamokoje". Sulaukėme svečių iš Jonavos, Kulautuvos, Kauno, Lazdijų, Birštono, Šakių, Prienų, Riešės mokyklų.


2019 m. gruodžio 18 d. Garliavos meno mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso "Dainų dainelė" 1 - asis etapas. Konkursą vertino pirmininkė VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros docentė Birutė Marytė Sodaitytė, VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros docentė Stanislava Garbatavičiūtė, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos ir Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos "Varpelis" mokytoja metodininkė Rima Daugėlienė.
Sveikiname mūsų mokyklos dainorėlius Samantą Aleksandravičiūtę (mokyt. Julija Stankevičiūtė), Gabiją Jurošiūtę (mokyt. Jolanta Stankūnienė), Paulių Matonį, Igną Sabaliauską, Gabrielių Gužį, Rusnę Randytę (mokyt. Rytis janilionis) patekusius į II - ąjį etapą.