8 (37) 552237 info@garliavamm.lt

Vizija, misija

Misija

Moderniai įrengta mokykla tenkinanti vaikų, jaunuolių, suaugusiųjų meninio ugdymo poreikį, suteikianti muzikos ir dailės profesinio pažinimo pradmenis ir siekianti veiklos efektyvumo.


Vizija

Švietimo institucija siekianti tapti Kauno rajono meninio ugdymo ir vietos bendruomenės kultūros centru, vykdanti muzikos ir dailės programas ir savo veikla prisidedanti prie šalies švietimo sistemos puoselėjimo, mokinių emocinio ugdymo ir socialinės integracijos.